Így tudsz autót venni a Széchenyi Lízing GO! segítségével

Az állami kamattámogatott hitelt autóvásárlásra is fordíthatják a kis- és középvállalkozások.

Prémium autók a mah zrt. kínálatában!

A Széchenyi Lízing GO! a KAVOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Programjának keretein belül elérhető államilag támogatott vállalkozásfejlesztési hitelkonstrukció, amelyet kedvezményes feltételekkel, évi fix 0,5 %-os ügyleti kamattal akár új vagy használt autó megvásárlásra is fordíthatnak a pályázók.

Milyen autók vásárlására fordítható a Széchenyi Lízing GO! hitel?

A finanszírozásba az új és a használt személygépkocsik, motorkerékpárok, haszongépjárművek, illetve vontatmányaik vonhatók be, azonban csak abban az esetben bírálják el pozitívan a hitelkérelmet, ha a vállalkozás tevékenységéhez szorosan kapcsolódnak a vásárolni kívánt járművek.

Széchenyi Lízing GO! hitel

A rendelkezésre álló finanszírozási konstrukciók

Pénzügyi lízing: a finanszírozó pénzügyi intézmény a vállalkozás megbízásából megvásárolt és tulajdonába kerülő eszközt lízingdíj fizetése ellenében a vállalkozás részére határozott időre használatába adja.

Nyíltvégű pénzügyi lízing: a vállalkozás a lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával jogosulttá válik arra, hogy a lízingtárgyon tulajdonjogot szerezzen.

Zártvégű pénzügyi lízing: a vállalkozás nemcsak jogosult, hanem köteles a ízingtárgy megvásárlására a futamidő lejártát követően.

Visszlízing: a lízingbeadó pénzügyi intézmény a vállalkozás által tulajdonolt eszközt megvásárolja, majd határozott időtartamra díjfizetés ellenében a vállalkozás visszabérli.

A finanszírozott összeg mértéke és fedezete

A lízingkonstrukcióban minimálisan 1 millió forint igényelhető, a legmagasabb finanszírozandó összeg pedig 1 Milliárd forint lehet, amelyet kizárólag forintban lehet igényelni. A finanszírozott összeg fedezete a finanszírozó intézmény saját szabályzata és döntése alapján kerül megállapításra. Amennyiben a fedezet mértéke nem éri el az 50 %-ot, akkor kezes bevonása kötelező.

Az önerő nagysága

A hiteligénylő vállalkozásnak rendelkeznie kell minimálisan elvárt saját erővel. Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a megvásárolni kívánt eszköz tervezett nettó beszerzési értékének minimum 10 %-ával, zártvégű pénzügyi lízing esetén, ha a vállalkozás nem jogosult az ÁFA visszaigénylésre a bruttó beszerzési érték 10 %-ával, ha a vállalkozás jogosult az ÁFA visszaigénylésre, úgy a nettó beszerzési érték 10 %-val és a vállalkozásnak a beszerzési érték teljes ÁFA tartalmát is saját forrásból szükséges biztosítani.

Önerőként elfogadható készpénz/számlapénz, valamint számlával, adás-vételi szerződéssel igazolt, már teljesített kiadások is. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül keletkezett és teljesített számlák vagy annak megfelelő számviteli bizonylatok is elfogadhatók saját erőként, tehát megkezdett beruházás/vásárlás is finanszírozható a Széchenyi Lízing GO! segítségével.

A futamidő és a törlesztés gyakorisága

A hitel törlesztésének futamideje min. 12, max. 120 hónap, tehát 1-10 év lehet, amelynek számítása a finanszírott eszköz átadásától, illetve a folyósítástól kezdődik. A konstrukcióban havi, negyedéves, éves és szezonális törlesztési gyakoriságra van lehetőség. A hitel törlesztését a szerződéskötéstől számított legkésőbb 15 hónapon belül meg kell kezdeni.

A hitel költségei

A hitel díja a tőketörlesztő részletből, az ügyleti kamatból és a kezelési költségből tevődik össze. Az ügyleti kamat és a kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

  • Fizetendő nettó ügyleti kamat: fix, évi 0,5 %
  • Fizetendő nettó kezelési költség: 0 %/év
  • Szerződéskötési díj (szerződött finanszírozási összegre vetítve): egyszeri bruttó 1,5 %, de maximum 1.500.000,- Ft
  • Folyósítási jutalék: 0,- Ft
  • Szerződésmódosítási díj: Finanszírozó kondíciós lista szerint
  • Előtörlesztési díj: Finanszírozó kondíciós lista szerint

 

autóhitel

Kik igényelhetik a Széchenyi Lízing GO! vállalkozásfejlesztési hitelt?

A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló a 2004. évi XXXIV. törvény értelmében az alábbi vállalkozások vehetnek részt:

-közkereseti társaságok, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok vagy részvénytársaságok

-egyéni vállalkozók és egyéni cégek

-mezőgazdasági őstermelők

-erdőbirtokossági társulatok

-szövetkezeti formában működő gazdálkodó szervezetek

-ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek, közjegyzői irodák, végrehajtói irodák, szabadalmi ügyvivői irodák, egyéni szabadalmi ügyvivők és magán állatorvosok

Kik nem igényelhetik a Széchenyi Lízing GO! vállalkozásfejlesztési hitelt?

A pályázatot és hitelkérelmet a KAVOSZ Zrt. nem fogadja be, amennyiben:

-a vállalkozás foglalkoztatottjainak létszáma több mint 249 fő

-a vállalkozás éves nettó árbevétel nagyobb mint 50 millió eurónak megfelelő forint vagy a vállalkozás mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurónak megfelelő forintot

-a vállalkozás devizakülföldi

-a vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, amely tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen eléri, illetve meghaladja a 25%-ot

-a vállalkozásnak meg nem fizetett köztartozása van

-a vállalkozás csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás hatálya alatt áll, vagy ellene végrehajtási eljárás van folyamatban

-a vállalkozás adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll

-a vállalkozás nem rendelkezik a tevékenysége folytatásához előírt hatósági engedélyekkel

-a vállalkozást a cégnyilvántartásba még nem jegyezték be vagy onnan törölték, és adószáma is törlésre került

-a vállalkozás vonatkozásában még el nem bírált cégbírósági változásbejegyzési kérelem miatt az eljárás folyamatban van

-a vállalkozásnak lejárt hitel-, kölcsönszerződésből vagy garancia szerződésből eredő tartozása van vagy egyéb mulasztások miatt szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR)

-a vállalkozás az alábbi tevékenységeket folytatja főtevékenységként, vagy ha a finanszírozni kívánt tevékenység célja az alábbiak egyike: fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540), katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 3040), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200), valamint pénzügyi közvetítés, biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok, egyéb pénzügyi tevékenység (TEÁOR’08 6411-6630)

-a vállalkozás nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek: a vállalkozás nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal, a vállalkozás nem minősül átlátható szervezetnek, vagy a vállalkozás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII .törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget

A Széchenyi Lízing GO! igénylésének menete

A Széchenyi Lízing GO!-t a KAVOSZ Zrt. honlapján és a KAVOSZ irodahálózatában szemlélyesen lehet igényelni. Azonban a kérelem véglegesítésére és befogadására minden esetben személyes jelenlét mellett van lehetőség. A hozzád legközelebbi Széchenyi Lízing GO! kérelmeket befogadó irodát a lízing irodakeresőben tudod megtalálni. 

Frissítés! A Széchenyi Lízing GO! kedvezményes hitellehetőség sajnos megszűnt!

 

Prémium gépjármű vásárlását tervezed? Nézz szét a Magyar Autókereskedőház Zrt. honlapján!

 

Forrás:

Alapjárat.hu

 

 További hasznos információkat az ECDH tartalomtárban találsz!